Thông báo tuyển dụng tháng 02/2017

  14/02/2017

Công ty cổ phần MIZA chuyên sản xuất giấy bao bì chất lượng cao, các loại sản phẩm: giấy Medium, giấy Test liner, giấy Kraft liner... với quy mô sản xuất 30.000 tấn/năm.