GIAO LƯU VĂN HÓA THỂ THAO GIỮA CÁC DOANH NGHIỆP HUYỆN ĐÔNG ANH

Ngày đăng : 25/04/2017
Ngày 25/04/2017, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp phối hợp với Huyện đoàn Đông Anh, tổ chức Ngày hội văn hóa thể thao năm 2017 chào mừng ký niệm 127 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; 04 năm ngày thành lập...