Thông báo tuyển dụng kế toán trưởng - Miza Nghi Sơn (Thanh Hóa)

Ngày đăng : 14/09/2021
Công ty TNHH Miza Nghi Sơn chuyên sản xuất giấy Kraft sóng, Testliner… địa chỉ tại Khu công nghiệp số 05 thuộc Khu kinh tế Nghi Sơn xã Trường Lâm Tx. Nghi Sơn tỉnh Thanh Hóa. Cần tuyển dụng vị trí KẾ...

Thông báo tuyển dụng nhân sự

Ngày đăng : 10/06/2019