Bạn đã nghe về các chiến lược đào tạo của Miza!

Bạn đã nghe về các chiến lược đào tạo của Miza!

Ngày đăng: 27/08/2020 - Chuyên mục: Tin nội bộ

        Tại Miza, con người luôn được xem là yếu tố quan trọng nhất. Bởi lẽ “Con người chính là trung tâm – Miza là môi trường cho con người phát triển”. Chính vì vậy, BLĐ công ty luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho các chương trình đào tạo nội bộ, phát triển nguồn nhân lực với mục tiêu mỗi nhân viên Công ty cổ phần Miza không chỉ giỏi về trình độ chuyên môn, cách tiếp cận phương thức truyền tải, đánh giá cấp độ ưu tiên, phân tích vấn đề theo mô hình xương cá theo 5 nguyên tắc. Mà còn thực hành phân tích nguyên nhân đánh giá của mỗi CBCNV trong công việc thực tế xảy ra hàng ngày, theo từng nội dung, đề tài trong toàn công ty.

        “ Những gì chúng ta biết ngày hôm nay sẽ lỗi thời vào ngày mai. Ngừng học hỏi là ngừng phát triển”. Đào tạo nhân viên luôn được coi là những vấn đề được ưu tiên quan trọng hàng ngày, hàng tuần tại Miza. Miza luôn dành nhiều thời gian cho việc tổ chức chương trình đào tạo nội bộ giúp nâng cao chất lượng đội ngũ nhân sự. Và là một trong những yếu tố góp phần giải quyết vấn đề cốt lõi trong quá trình sản xuất.

Các chương trình đào tạo nội bộ bao gồm nhiều kiến thức sâu rộng và đa dạng, phù hợp với mỗi con người Miza để góp phần tăng năng suất trong giải quyết công việc và hiệu quả làm việc, giảm thiểu chi phí bằng cách truy tìm được nguyên nhân gốc rễ của sự việc. Nó không chỉ là chương t

rình đào tạo thông thường, mà nội dung đào tạo tập trung vào kỹ năng, kiến thức phù hợp trong hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty và các xu hướng phát triển ngành công nghiệp bao bì.

        Đây là chiến lược đào tạo nội bộ có tính khả thi nhất. Giúp cho Miza sản xuất được một đội ngũ CBCNV làm việc năng suất cao, gắn kết với doanh nghiệp, lại hỗ trợ nhân viên có cơ hội học hỏi cao hơn, phát triển bản thân trong tương lai.

Hiện nay, Việt Nam nói chung và Miền Bắc nói riêng, Miza đang dần trở thành điểm sáng trong ngành sản xuất bao bì của toàn Miền Bắc. Việc đào tạo nội bộ có trình độ chuyên môn, kỹ năng cao nhằm đáp ứng cho quy mô hoạt động ngày càng lớn cũng như kế hoạch phát triển bền vững của Miza trong những năm tới luôn là một trong những nhiêm vụ ưu tiên hàng đầu của công ty.

Một số hình ảnh trong các buổi đào tạo nội bộ./.

Tin tức khác

Quốc tế Phụ Nữ 8/3/2021

Quốc tế Phụ Nữ 8/3/2021

Ngày đăng: 08/03/2021
PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID 19

PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID 19

Ngày đăng: 28/01/2021