THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH

Ngày đăng : 17/11/2017
Công ty cổ phần MIZA chuyên sản xuất giấy Kraft sóng, Testliner… địa chỉ tại Cụm công nghiệp vừa và nhỏ Nguyên Khê, huyện Đông Anh, Hà Nội; website: miza.vn. Hiện tại, Công ty đang cần tuyển dụng vị trí...