THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH

Ngày đăng: 17/11/2017 - Chuyên mục: Tuyển dụng

Công ty cổ phần MIZA chuyên sản xuất giấy Kraft sóng, Testliner… địa chỉ tại Cụm công nghiệp vừa và nhỏ Nguyên Khê, huyện Đông Anh, Hà Nội; website: miza.vn. Hiện tại, Công ty đang cần tuyển dụng vị trí GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH với nội dung như sau:

1. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

  • TỔ CHỨC VÀ KIỂM SOÁT CÔNG VIỆC CHUYÊN MÔN CỦA PHÒNG TÀI CHÍNH- KẾ TOÁN CÔNG TY

- Tham mưu cho ban lãnh đạo về chi tiêu, đầu tư, về tài chính, kế toán, thuế, kiểm toán, pháp lý Tài chính của công ty.

- Lập kế hoạch tài chính, triển khai và theo dõi các hoạt động tài chính, kiểm soát ngân quỹ.

- Hoạch định chiến lược tài chính của Công ty.

- Xây dựng một chính sách phân chia lợi nhuận hợp lý.

- Lập kế hoạch và điều hành hoạt động của bộ phận.

  • TỔ CHỨC VIỆC LẬP CÁC BÁO CÁO TÀI CHÍNH, BÁO CÁO THUẾ CỦA CÔNG TY

- Tiến hành phân tích tình hình tài chính của Công ty nhằm nhận diện những điểm mạnh và điểm yếu của Công ty.

  • TỔ CHỨC VIỆC LẬP CÁC BÁO CÁO QUẢN TRỊ, PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

- Đảm bảo rằng các loại tài sản của Công ty được kiểm soát và sử dụng một cách hợp lý và sinh lợi.

- Xem xét, đánh giá, kiểm tra và phân tích dự báo hoạt động tài chính kế toán của các bộ phận, các hợp đồng, dự án.

  • KIỂM SOÁT VÀ QUẢN TRỊ RỦI RO

- Là đầu mối phối hợp với Ban tài chính TĐ trong việc xác định các rủi ro tài chính

- Phối hợp với các phòng ban trong Công ty triển khai các giải pháp quản trị rủi ro tài chính sau khi được phê duyệt.

- Đề xuất xử lý các trường hợp không tuân thủ các qui trình/ qui định của Công ty

- Theo dõi, phân tích, đánh giá và đưa ra các công cụ quản trị, dự báo rủi ro tài chính.

  • CÔNG VIỆC KHÁC

- Báo cáo với Ban Giám đốc định kỳ mỗi tháng một lần/đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ và thường xuyên báo cáo kịp thời khi cần thiết bảo đảm không để hoạt động SXKD đình trệ và thiệt hại.

- Lập kế hoạch và triển khai các hoạt động đào tạo cấp bộ phận.

2. YÊU CẦU CHUNG:

Tốt nghiệp đại học trở lên

- Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm về Quản lý tài chính

- Có năng lực về tổ chức, điều hành công việc

- Có tư duy logic và phân tích, tổng hợp vấn đề tốt

- Trung thực, thẳng thắn, công bằng, cẩn thận, tỷ mỉ, quyết đoán

- Kỹ năng thuyết trình, giao tiếp tốt

- Tiếng Anh thông thạo

- Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng.

3. YÊU CẦU HỒ SƠ DỰ TUYỂN:

Bằng tốt nghiệp Đại học, các văn bằng chứng chỉ có liên quan.

- CV giới thiệu chi tiết kinh nghiệm.

- Ảnh chụp trong vòng 6 tháng gần nhất, điện thoại và email liên hệ.

4. LƯU Ý:

Ưu tiên phỏng vấn những ứng viên gửi hồ sơ trước.

 

ĐỊA CHỈ NHẬN HỒ SƠ:

MRS. HOÀNG THỊ THU GIANG

E-MAIL: GIANG.HOANG@MIZA.VN – HANDPHONE: 0888825555

Tin tức khác