Công ty Giấy và Bột Chuetssu, Nhật Bản tăng giá giấy thông tin

Công ty Giấy và Bột Chuetssu, Nhật Bản tăng giá giấy thông tin

Ngày đăng: 06/07/2022 - Chuyên mục: Tin chuyên ngành

Tại Nhật Bản, Chuetsu Pulp & Paper đã thông báo tăng giá ít nhất 15% đối với các loại giấy in và giấy thông tin, có hiệu lực với các lô hàng từ ngày 1 tháng 8.

Internet

Việc tăng giá này được áp dụng cho tất cả các sản phẩm giấy in tráng phấn và không tráng phấn, giấy copy và giấy để in phiếu in sẵn.

Mức tăng này tương tự như các công bố của Nippon Paper Industries, Mitsubishi Paper Mills và Daio Paper vào tháng Sáu.

Theo PPI Asia

Tin tức khác