ĐÀO TẠO QUAN ĐIỂM VỀ NHẬN THỨC CBNV MIZA

ĐÀO TẠO QUAN ĐIỂM VỀ NHẬN THỨC CBNV MIZA

Ngày đăng: 28/02/2020 - Chuyên mục: Tin nội bộ

Giá trị nền tảng là vấn đề cốt lõi tạo nên thành công đối với doanh nghiệp không thể không kể đến nhân tố bởi con người. Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực có chất lượng là một trong những tiêu chí hàng đầu mà BLĐ Công ty cổ phần Miza đã đặt ra.
Việc nâng cao năng lực tư duy cho CBNV là vấn đề quan trọng trong tình hình hiện nay, giúp CBNV có tư duy khoa học trong quá trình học tập cũng như tình hình sản xuất của công ty. Cần xác định, hiểu rõ nội dung xác định vấn đề cần giải quyết để chọn đúng phương pháp, gắn kết chặt chẽ giữa lý luận và thực tiễn; là cơ sở quan trọng để xây dựng năng lực tư duy, nhận thức và giải quyết các vấn đề thực tiễn đặt ra một cách đúng đắn.
Tiếp nối thực tiễn thành công của buổi kick off lần đầu tiên cuối năm 2019, ngày 28/02/2020 Công ty cổ phần Miza đã tổ chức buồi đào tạo cho cán bộ công nhân viên với chủ đề “Quan điểm về nhận thức” Buổi đào tạo được chủ trì bởi Ông Nguyễn Duy Tuấn – Phó tổng giám đốc công ty cùng với sự tham gia của CBNV khối văn phòng, tạo điều kiện và giúp cho CBNV được tiếp xúc, học hỏi và tích lũy được những kiến thức, kinh nghiệm quý báu.
Nhận thức là hành động hay quá trình tiếp thu kiến thức và những am hiểu thông qua suy nghĩ, kinh nghiệm và giác quan, bao gồm các qui trình, việc giải quyết vấn đề, việc đưa ra quyết định, sự lĩnh hội và việc sử dụng ngôn ngữ.

Kết quả hoạt động không thể định lượng được một cách cụ thể, mà chỉ có thể đánh giá bằng các chỉ tiêu, tiêu chí tổng quát. Nội dung trọng yếu của buổi đào tạo chính là sự thống nhất quan điểm về nhận thức trong công ty. Cá nhân hay tập thể chỉ cải thiện được khi nhận thức của họ được đánh thức, cũng như Ông Nguyễn Duy Tuấn đã nói “Nhân thức có ý nghĩa đơn thuần là Nhận biết và thức tỉnh” nó cũng là cơ sở cho tất cả nỗ lực và tương tác tích cực của con người. Nhận thức là khả năng cần thiết của toàn thể CBNV trong công ty cũng như trong việc xây dựng một đội ngũ quản lý cùng nhau tương trợ, hợp tác hiệu quả hơn. Khả năng tự nhận thức thấp có thể dẫn đến việc đưa ra những quyết định kém, từ đó cũng dẫn tới những sự phối hợp không liền lạc, việc quản lý xung đột không đạt được hiệu quả cao. Một điểm quan trọng khác là việc CBNV đó có thể tự quản lý được hành vi và tương tác của họ đối với người khác, góp phần mang đến sự gắn kết hiệu quả trong công việc, giữa các nhân viên với nhau hay giữa nhân viên với cấp quản lý.
Với các nội dung đào tạo cực kỳ phong phú và đa dạng, CBNV của Công ty cổ phần Miza đã lắng nghe cách thuyết trình cũng như dẫn giải các Quan điểm về nhận thức, tích lũy thêm được nhiều kinh nghiệm trong quá trình làm việc của mình nhằm xây dựng con người Miza trở thành những CBNV ưu tú có cùng chung quan điểm nhận thức, suy nghĩ và cùng chung mục tiêu với BLĐ nói riêng cũng như đối với đại gia đình Miza nói chung.

 

Tin tức khác