Doanh nghiệp sản xuất giấy và bột giấy phải kiểm kê khí nhà kính

Doanh nghiệp sản xuất giấy và bột giấy phải kiểm kê khí nhà kính

Ngày đăng: 18/07/2023 - Chuyên mục: Tin chuyên ngành

Tại hội thảo liên quan chủ đề kiểm kê khí nhà kính, ông Lưu Quang Huy, Trưởng phòng Giảm nhẹ phát thải và Bảo vệ tầng ozone thuộc Cục biến đổi khí hậu, cho biết Việt Nam là 1 trong 5 quốc gia sản xuất giấy và bột giấy hàng đầu Đông Nam Á. 

Năm 2022, ngành giấy Việt Nam có hơn 500 doanh nghiệp sản xuất. Trong đó, hơn 20 doanh nghiệp có công suất lớn chiếm 65% sản lượng, hơn 480 doanh nghiệp công suất vừa và nhỏ chiếm khoảng 35% sản lượng. Năng lực sản xuất toàn ngành năm 2022 đạt khoảng 8,2 triệu tấn, sản lượng thực tế 5,7 triệu tấn, tiêu thụ 6,8 triệu tấn, nhập khẩu 1,8 triệu tấn, xuất khẩu 0,8 triệu tấn. Trong đó, giấy bao bì chiếm trên 80%.

Ông Lưu Quang Huy cho biết, theo Quyết định 01, các doanh nghiệp sản xuất

giấy và bột giấy cần coi kiểm kê khí nhà kính là cơ hội chứ không phải gánh nặng

Ông Huy nhắc lại, Việt Nam đã cam kết đưa mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050. Thực hiện mục tiêu này, nhiều văn bản luật và dưới luật đã được ban hành. Trong đó, có Quyết định 01/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng về danh mục lĩnh vực, cơ sở phát thải khí nhà kính phải thực hiện kiểm kê (Quyết định 01).

Đáng chú ý, theo Quyết định 01, doanh nghiệp thuộc lĩnh vực giấy và bột giấy sẽ cung cấp số liệu thông tin liên quan đến phục vụ kiểm kê khí nhà kính; tổ chức thực hiện kiểm kê khí nhà kính; xây dựng báo cáo kiểm kê định kỳ 2 năm 1 lần từ 2024 trở đi.

Nguồn: Báo Thanh Niên

Tin tức khác