Hoạt động nhập khẩu phế liệu tại Miza

Hoạt động nhập khẩu phế liệu tại Miza

Ngày đăng: 29/08/2018 - Chuyên mục: Tin nội bộ

Theo thông tin từ Bộ Công Thương, ở Việt Nam gần 70% sản lượng giấy được sản xuất từ nguyên liệu tái chế. Tuy nhiên, nguồn cung cấp nguyên liệu từ hoạt động thu gom phế liệu ở trong nước chỉ đáp ứng 30% nguồn nguyên liệu tái chế. 70% còn lại phải qua con đường nhập khẩu. Công ty Cổ phần Miza là một trong số ít đơn vị có giấy xác nhận đủ điều kiện bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất, trung bình mỗi tháng Công ty nhập từ 3.000 - 3.500 tấn. Nguồn nhập khẩu chủ yếu từ các nước Hong Kong, Nhật Bản, Hàn Quốc, Anh, Đức, Hà Lan… Các loại giấy chính được nhập khẩu gồm giấy hộp carton cũ (OCC), và giấy đứt.

Nguồn giấy phế liệu nhập khẩu giúp công ty đảm bảo nguyên liệu đầu vào cho sản xuất, chủ động trong các đơn hàng với khách hàng. Công ty Cổ phần Miza đã lựa chọn nhập khẩu giấy phế liệu từ các nhà cung cấp uy tín quốc tế có chất lượng hàng hóa đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật QCVN 33:2010/BTNMT như Choyang industry co., ltd (Hàn Quốc); Forestry Asia Resources (Philippines); Peute papierrecycling b.v  (Hà Lan)…

 

Chi phí sản xuất chịu nhiều ảnh hưởng bởi sự biến động giá cả của các loại giấy phế liệu. Những diễn biến trên thị trường giấy phế liệu nhanh chóng tác động đến giá cả các yếu tố đầu vào của Công ty. Vì thế Công ty phải điều chỉnh dự toán chi phí sản xuất, đơn giá bán hàng phù hợp. Việc điều chỉnh mất nhiều thời gian thực hiện, làm ảnh hưởng đến tiến độ sản xuất, kinh doanh. Do đó, công ty luôn chủ động nghiên cứu, dự đoán trước tình hình biến động của nguồn nguyên liệu  giấy đã qua sử dụng, đồng thời chủ động đàm phán hợp đồng với các nhà cung cấp đảm bảo nguồn cung cả về số lượng, chất lượng và giá thành.

Để đẩy mạnh ngành công nghiệp tái chế giấy phát triển, một trong những yếu tố quan trọng là chủ động được nguồn nguyên liệu. Nếu tính chung cho cho cả nhà máy, công suất sản xuất được 150 tấn giấy bao bì trên một ngày đêm cần khoảng 170 tấn giấy phế liệu. Một tháng sử dụng trung bình hết 5.000 - 5.500 tấn nguyên liệu. So với số lượng nhập, Công ty để kho dự trữ khoảng 5000 tấn nguyên liệu giấy phế liệu đảm bảo sản xuất ổn định, cung cấp đủ sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng.

 

 

Tin tức khác