Giấy Nippon của Nhật Bản Crecia cải tạo máy xeo bìa cứng để sản xuất bìa làm cốc

Giấy Nippon của Nhật Bản Crecia cải tạo máy xeo bìa cứng để sản xuất bìa làm cốc

Ngày đăng: 21/06/2022 - Chuyên mục: Tin chuyên ngành

Ảnh minh họa

Công ty cho biết lý do chuyển đổi mục đích của máy xeo là nhu cầu giấy nền làm cốc đang ngày càng tăng trong xu thế không sử dụng cốc nhựa.

Theo PPI Asia

Tin tức khác