MIZA GROUP TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG NĂM 2021  VÀ TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH NĂM 2022

MIZA GROUP TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG NĂM 2021 VÀ TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH NĂM 2022

Ngày đăng: 25/12/2021 - Chuyên mục: Tin nội bộ

Vào sáng ngày 25/12/2021, Miza Group đã tổ chức chương trình “Tổng kết hoạt động năm 2021 và Triển khai kế hoạch năm 2022” với sự tham gia của Ban lãnh đạo các Công ty thành viên trong hệ thống Miza Group tại Flamingo Đải Lải Resort.

Tại chương trình, hội nghị đã nghe ông Đinh Tiến Ngự - Tổng giám đốc Công ty cổ phần Miza, ông Lê Văn Hiệp – Tổng giám đốc Công ty TNHH Miza Nghi Sơn báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và cùng nhìn lại những khó khăn đã trải qua trong năm như: dịch bệnh, điều kiện nguyên liệu đầu vào, những vấn đề mới phát sinh trong kinh doanh, hành động khắc phục điều kiện sản xuất đảm bảo sản lượng, doanh thu theo kế hoạch năm 2021. Hội nghị cùng thảo luận chỉ ra các vấn đề còn tồn động, phương án giải quyết và vạch rõ định hướng phát triển của các Công ty thành viên trong năm 2022.

Hội nghị đã nghe Chủ tịch Hội đồng quản trị Nguyễn Tuấn Minh nêu định hướng phát triển của Tập đoàn đến năm 2025, mục tiêu hướng đến hình thành Miza Group trở thành một Tập đoàn số 1 về ngành giấy và là Tập đoàn có hệ sinh thái phong phú, đa dạng, hoạt động trong 3 lĩnh vực chính: Giấy – Bột giấy – Bao bì, túi giấy; Thương mại – Dịch vụ - Logictis và Bất động sản, Nghỉ dưỡng. Chủ tịch đã đề cập và nhấn mạnh yếu tố văn hóa doanh nghiệp tại Miza Group, tích cực xây dựng nếp sống lành mạnh, cạnh tranh công bằng, đoàn kết, hỗ trợ nhau để cùng tạo nên một doanh nghiệp vững mạnh.

Đồng thời cũng trong chương trình, hội nghị được tìm hiểu sâu hơn về Bộ quy tắc ứng xử của Tập đoàn cũng như các chính sách đãi ngộ, phúc lợi dành cho Cán bộ quản lý và toàn thể người lao động của Tập đoàn. Kết thúc chương trình Hội nghị Ban lãnh đạo Công ty cùng Chủ tịch HĐQT đã cùng ký cam kết tuyên thệ tuân thủ các nguyên tắc của Tập đoàn trong điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh.

Tổng giám đốc/ Giám đốc các Công ty thành viên Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch năm 2022:

Miza Group trao Quyết định bổ nhiệm và Tuyên thệ, Cam kết của Ban lãnh đạo Tập đoàn

Hơn 30 cán bộ Miza Group tham dự chương trình tổng kết năm 2021 tại tại Flamingo Đải Lải Resort ngày 25/12/2021

 

Tin tức khác