MIZA - HƯỚNG VỀ MIỀN TRUNG 2020

MIZA - HƯỚNG VỀ MIỀN TRUNG 2020

Ngày đăng: 20/10/2020 - Chuyên mục: Hoạt động xã hội

     Phát huy truyền thống đoàn kết “Tương thân tương ái”, “Nhường cơm sẻ áo” và tinh thần “Miza vì miền Trung đồng lòng”, BCH Công đoàn Công ty cổ phần Miza đã phát động phong trào quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung của CBCNV trong buổi lễ 20/10 để chung tay với đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả thiên tai.
    CBCNV tham dự đã nhiệt tình hưởng ứng lời kêu gọi của BCH Công đoàn và khẩn trương quyên góp những tấm lòng vàng của mình. “Đó là tấm lòng người Miza chúng tôi hướng về miền Trung. “Lá lành đùm lá rách”, “lá rách ít đùm lá rách nhiều”, BCH Công đoàn Công ty và toàn thể CBCNV luôn mong muốn được đóng góp, dành tình cảm cho đồng bào vùng bị thiệt hại do bão lũ gây ra bằng sự giúp đỡ thiết thực về vật chất, tinh thần để góp phần nhanh chóng khôi phục sản xuất và ổn định đời sống của đồng bào miền Trung thân thương.

Tin tức khác