MIZA THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO “THỰC HÀNH ESG VÀ NHỮNG GIÁ TRỊ MANG LẠI CHO CÁC CÔNG TY”

MIZA THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO “THỰC HÀNH ESG VÀ NHỮNG GIÁ TRỊ MANG LẠI CHO CÁC CÔNG TY”

Ngày đăng: 16/06/2023 - Chuyên mục: Tin nội bộ

Hội thảo “Thực hành ESG và những giá trị mang lại cho các Công ty” nằm trong chương trình “Đổi mới quản trị công ty theo định hướng ESG” diễn ra vào 14h chiều ngày 01/6/2023 tại Văn phòng VinaCapital, Lầu 19, Tòa nhà Sunwah, 115 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

Chương trình bao gồm các hoạt động hội thảo, tập huấn, tư vấn cho các lãnh đạo cùng nhân sự trong các công ty là hội viên của các Hội, Hiệp hội doanh nghiệp về quá trình thực hành ESG, được phối hợp tổ chức của các đơn vị: Deloitte Việt Nam, Tập đoàn Vina Capital, PwC Việt Nam, Công ty tư vấn Chuyển đổi số FPT.

Miza là doanh nghiệp mới tiếp cận, báo cáo và vận hành theo tiêu chuẩn ESG nên việc tham gia Hội thảo đã giúp các thành viên Ban phát triển bền vững có những nhận thức hiểu biết cho hoạt động đánh giá nội bộ và tái đánh giá những rủi ro ESG để đưa ra những hành động khắc phục kịp thời, nắm bắt các cơ hội tiếp cận vốn đầu tư từ thực hành tiêu chuẩn ESG, đặc biệt là với các Quỹ đầu tư nước ngoài. Đồng thời xác định hướng đi tiên quyết trong hành trình phát triển bền vững của Công ty.

Miza đặt ra mục tiêu ESG dài hạn theo kế hoạch chi tiết năm 2030, tạo ra bước tiến đáng kể trong hoạt động phát triển bền vững của chúng tôi bằng cách triển khai phương pháp tiếp cận có hệ thống và có thể đo lường được. Miza đã lên kế hoạch chiến lược cho một loạt các sáng kiến bền vững để đạt được các mục tiêu này và khi các chỉ số hiệu suất chính tiến triển, Miza sẽ cập nhật Báo cáo phát triển bền vững định kỳ hàng năm.

Tạo thêm việc làm ổn định cho nhiều lao động tại các địa phương mà các công ty thành viên của Miza đang hoạt động, góp phần cải thiện và phát triển kinh tế, an sinh xã hội. Hướng đến mục tiêu tái chế, giảm thiểu rác thải, giảm thiểu khí CO2 và hiệu ứng nhà kính trong hệ sinh thái đầu tư của Miza thông qua việc xây dựng và áp dụng quy trình xử ký nước thải, chất thải theo yêu cầu quy định của pháp luật và cải tiến công nghệ không ngừng đối với các nhà máy sản xuất.

Ngoài ra, Miza tích cực tham gia công tác xây dựng cơ sở hạ tầng tại các địa phương mà dự án của Miza đang triển khai, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, thúc đẩy sự phát triển kinh tế tại các tỉnh thành mà Miza nhà máy đang hoạt động.

Tin tức khác