Miza tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

Miza tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

Ngày đăng: 25/06/2018 - Chuyên mục: Tin nội bộ

Sáng 23/6/2018, tại Cụm CN vừa và nhỏ Nguyên Khê, X.Nguyên Khê, H.Đông Anh, TP.Hà Nội, Công ty cổ phần Miza đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 nhằm tổng kết hoạt động năm 2017, thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2018 và nhiệm kỳ 5 năm tới, cũng như các nội dung liên quan đến công tác điều hành và quản trị Miza.
Theo chương trình, sau diễn văn khai mạc của ông Nguyễn Tuấn Minh - Chủ tịch Hội đồng Quản trị (HĐQT) kiêm Tổng giám đốc, đại hội nghe báo cáo của HĐQT - Ban TGĐ về quản trị, kết quả kinh doanh năm 2017 và định hướng kinh doanh năm 2018 của Miza.
Đại hội cũng nghe các Tờ trình của HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận 2017, thù lao cho HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2018, cùng tờ trình sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Điều lệ của Công ty,...
Đáng chú ý, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 lần này đã bầu ra thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2022.
Các nội dung tại Đại hội đã được các cổ đông biểu quyết nhất trí cao.
Qua 07 năm phát triển, Công ty cổ phần Miza đã đạt được những thành quả to lớn. Trong một vài năm tới Miza khẳng định sẽ phấn đấu trở thành Công ty lớn số 01 trên thị trường miền Bắc và miền Trung trong lĩnh vực sản xuất giấy công nghiệp.

Dưới đây là một số hình ảnh tại Đại hội:

 

Tin tức khác