Phát động phong trào an toàn vệ sinh lao động chào mừng Quốc Khánh 02/9/2018

Phát động phong trào an toàn vệ sinh lao động chào mừng Quốc Khánh 02/9/2018

Ngày đăng: 30/08/2018 - Chuyên mục: Hoạt động xã hội

Ngày 30/08/2018, BCH Công đoàn, Công ty phối hợp cùng Ban ATVSLĐ phát động hưởng ứng phong trào ATVSLĐ năm 2018, với chủ đề “ VÌ MỘT MIZA XANH - SẠCH - AN TOÀN”.

Theo đó, các bộ phận cần phối hợp chặt chẽ với Ban ATVSLĐ Công ty, tổ chức tốt các hoạt động hưởng ứng với nội dung thiết thực, hiệu quả, phù hợp. Đặc biệt, công đoàn công ty thực hiện tốt chức năng đại diện chăm lo, bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng cho công nhân, lao động trong an toàn, vệ sinh lao động; quan tâm cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động, ưu tiên đầu tư cải tiến công nghệ, máy móc, thiết bị, nâng cấp nhà xưởng, nhằm giảm nhẹ sức lao động, tạo môi trường làm việc an toàn.

Đồng thời, đẩy mạnh và nâng cao chất lượng phong trào “VÌ MỘT MIZA XANH - SẠCH - AN TOÀN”; tăng cường kiểm tra, giám sát, phát hiện và xử lý kịp thời các nguy cơ có thể dẫn đến tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp… qua đó kêu gọi mọi người cần chung tay hành động thiết thực, hiệu quả vì lợi ích cho công ty và cho chính bản thân mình.

Tin tức khác