ỨNG DỤNG CÁC GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ VÀ CẢI TIẾN DÂY CHUYỀN CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT GIẤY BAO BÌ

ỨNG DỤNG CÁC GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ VÀ CẢI TIẾN DÂY CHUYỀN CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT GIẤY BAO BÌ

Ngày đăng: 06/01/2017 - Chuyên mục: Tin chuyên ngành

    Qua gần 2 năm nghiên cứu và thực hiện đề tài " Nghiên cứu ứng dụng các giải pháp công nghệ và cải tiến dây chuyền công nghệ sản xuất giấy bao bì" từ tháng 4/2014 - tháng 11/2015, ngày 12/12/2016 vừa qua, Ths.Lê Văn Hiệp - Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Miza đã có vinh dự được thuyết minh đề tài này trước Hội đồng Sở khoa học và công nghệ Hà Nội.

    Xuất phát từ tình hình thực tế, trong bối cảnh kinh tế khó khăn và trước những thay đổi về nhu cầu, yêu cầu của người tiêu dùng, việc nâng nghiên cứu đa dạng hóa, nâng cao chất lượng sản phẩm, nhằm đáp ứng thị trường, đồng thời nâng cao giá trị gia tăng cho sản xuất kinh doanh, luôn là nhiệm vụ bức thiết của các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Có thể thấy, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật giữ vai trò quan trọng và có tính quyết định trong việc giải quyết các vấn đề nêu trên cả doanh nghiệp.

    Ông Lê Văn Hiệp cho biết :" Việc nghiên cứu áp dụng công nghệ và cải tiến thiết bị sản xuất trên các dây chuyền sản xuất bao gói lớp mặt từ giấy tái chế được thực hiện thường xuyên và phố biến tại các nhà máy sản xuất trêm thế giới. Tại Việt Nam, đây là một hướng đi thiết thực, giúp các doanh nghiệp giấy nói riêng và ngành công nghiệp giấy Việt Nam nói chung chủ động về sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, đủ sức canh tranh với các sản phẩm giấy của nước ngoài và tăng thu nộp cho ngân sách nhà nước."

    Mục đích chế tạo mới, cải tạo dây chuyền sản xuất của Công ty cổ phần Miza trong khuôn khổ Đề tài Khoa học công nghệ này là để sản xuất ra sản phẩm mới ( giấy bao bì lớp mặt), có chất lượng và giá trị hàng hóa cao hơn.

    Một số hình ảnh tại buổi thuyết minh đề tài:

Tin tức khác