[VPPA News] - Bản tin tuần số 06 - Thị trường bột giấy, giấy và đầu tư

[VPPA News] - Bản tin tuần số 06 - Thị trường bột giấy, giấy và đầu tư

Ngày đăng: 09/08/2018 - Chuyên mục: Tin chuyên ngành

Bản tin tuần số 06 - Thị trường bột giấy - giấy và đầu tư

TRONG SỐ NÀY:

Giá bột giấy nhập khẩu Đông Á và ĐNA
Giá giấy loại tại Trung Quốc
Giá bột gỗ cứng Mỹ Latinh
Trung Quốc cấp giấy phép mới cho RCP
Klabin Brazil gia tang sản xuất bột giấy
Valmet lắp máy mới ở Argentina
Oji New Zealand sản xuất bột gỗ mềm
Voith cung cấp hệ thống chuẩn bị bột
IP Ấn Độ cắt giảm sản lượng

Tin tức khác