CHỨNG NHẬN HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

Ngày đăng : 07/10/2016
Nhận thức được tầm quan trọng của chất lượng, là điều kiện quan trọng, lợi thế cạnh tranh, quyết định đến sự tồn tại và phát triển bền vững, từ cuối năm 2013, lãnh đạo Công ty cổ phần Miza đã hoạch định...

Công ty cổ phần MIZA áp dụng thành công ISO 9001:2008

Ngày đăng : 05/04/2016
Công ty Cổ phần Miza được thành lập ngày 2/12/2010 có trụ sở chính tại Cụm công nghiệp vừa và nhỏ Nguyên Khê, Xã Nguyên Khê, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội với lĩnh vực sản xuất, kinh doanh chính là...